Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

wosq
0104 2127 500
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
wosq

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
wosq

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
wosq
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
wosq
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
wosq
4615 914a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
wosq
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
wosq
0088 e26e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
wosq
6927 ad4b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

October 27 2018

wosq

October 28 2018

wosq
0104 2127 500
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
wosq

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
wosq

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
wosq
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
wosq
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
wosq
4615 914a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
wosq
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
wosq
0088 e26e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
wosq
6927 ad4b
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
wosq
0088 e26e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl