Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

wosq

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl
wosq
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viairmelin irmelin

October 14 2018

wosq
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viamefir mefir
wosq
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
wosq
0447 4af2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamefir mefir
wosq
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
wosq
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
wosq
wosq
9770 b717
wosq
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

October 10 2018

wosq
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin

September 29 2018

wosq

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapsycha psycha
wosq
I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie.
— Czarny HIFI feat. Pezet - ' Niedopowiedzenia '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiammistake iammistake
wosq
wosq
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Reposted fromweightless weightless viaiammistake iammistake
wosq
3822 f624
Reposted fromShini Shini viaiammistake iammistake
1317 c4f4
Reposted fromerial erial viapannakojot pannakojot
wosq
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaiammistake iammistake
wosq
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacolorful colorful
wosq
Reposted fromoll oll viacolorful colorful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl