Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

wosq
5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viairmelin irmelin

September 29 2018

wosq

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapsycha psycha
wosq
I z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów rodzi się zainteresowanie.
— Czarny HIFI feat. Pezet - ' Niedopowiedzenia '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaiammistake iammistake
wosq
wosq
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Reposted fromweightless weightless viaiammistake iammistake
wosq
3822 f624
Reposted fromShini Shini viaiammistake iammistake
1317 c4f4
Reposted fromerial erial viapannakojot pannakojot
wosq
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaiammistake iammistake
wosq
7888 86c8 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacolorful colorful
wosq
Reposted fromoll oll viacolorful colorful
wosq
Czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba 
By zburzyć wszystko i wszystko pogrzebać
— Kult "6 lat później"
8287 df4d 500

shesmydulcinea:

Arkhip Ivanovich Kuindzhi, Waves

Reposted fromamberwaves amberwaves viakrolfasolek krolfasolek
wosq
sezon na długie wieczory, herbatę malinową, kocyk i depresje- uważam za otwarty
Reposted frommylovee mylovee viaiammistake iammistake
wosq

Tak trudno jest zebrać się w sobie. Powiedzieć "dam radę" i dać. Zawalczyć. Utrzymać motywację. Nie patrzeć wstecz. Nie przejmować się zdaniem innych. Dążyć do celu. Wciąż zaparcie iść do przodu. Nie odpuszczać, gdy pojawi się błahy problem. Nie wylewać łez. Nie czekać na czyjąś pomocną dłoń. Tak trudno jest pokonać w sobie tę blokadę, która nie pozwala na więcej i przez którą tak wiele tracimy. Tak trudno jest wygrywać, kiedy nie ma się chęci na walkę, kiedy wszystko to, co dotychczas było siłą, utraciło się na zawsze.

— yezoo.moblo.pl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
wosq
3705 c71f 500
Reposted fromnutt nutt viaagp agp
wosq
5005 8dab 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakrolfasolek krolfasolek
wosq
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
wosq
Naprawić możemy się tylko sami.
— Jasinda Wilder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
wosq
3711 f6d3
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
wosq
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl