Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

wosq
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viamefir mefir
wosq
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
wosq
0447 4af2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamefir mefir
wosq
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
wosq
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
wosq
wosq
9770 b717
wosq
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
wosq
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viamefir mefir
wosq
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
wosq
0447 4af2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamefir mefir
wosq
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
wosq
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
wosq
wosq
9770 b717
wosq
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
wosq
0447 4af2 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viamefir mefir
wosq
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
wosq
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
wosq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl