Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2018

wosq
Chęć stania się kimś innym jest marnotrawstwem osoby, którą jesteś.
— Marylin Monroe
Reposted fromkrn krn viapiehus piehus
wosq
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapiehus piehus
wosq
1713 9a67 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapiehus piehus
wosq
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
wosq
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viapiehus piehus
wosq
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
wosq
7192 f37c 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viapiehus piehus
wosq
2393 f5bf 500
Reposted fromnoone97 noone97 viapiehus piehus
wosq
3160 8b6d 500
Reposted frompiehus piehus
wosq
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
wosq
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
wosq
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viapiehus piehus
wosq
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapiehus piehus
wosq
4336 f9fd
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
wosq
ZACZYNAM WSZYSTKO OD NOWA.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viapiehus piehus
wosq
5520 76ae 500
Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
wosq
4089 e057 500
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
wosq
Kusi mnie ogromnie przekreślić wszystko. Zniknąć z social mediów, odciąć się od telefonu, internetu. Zniknąć, wrócić do bycia introwertykiem. Wyjechać bez słowa, zacząć od nowa....Ile razy najbliższe osoby będę mnie traktować jak chłopca na posyłki i mebel, który nie pasuje już i przeszkadza? Szkoda bardzo, że mam takie dobre serce. Zupełnie niepotrzebne mi takie coś, mogłoby być z kamienia...Karma wraca a ja odpłacę wszystkim teraz po równo :(
— Serce z kamienia - wiadomości nie wysłane
Reposted bymisne misne
wosq
3513 abe7 500
wosq
Powiedziałaś mi kiedyś, że pragniesz, aby świat znieruchomiał. Że potrzebujesz do tego bezpiecznego miejsca. Chcę być dla ciebie tym miejscem.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl