Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

wosq
Poznasz mnie po zapachu snów, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój.
— Republika- Reinkarnacje
Reposted fromaleander aleander viaDaisy88 Daisy88
wosq
4297 f487
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
2958 698c 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viasatyra satyra
wosq
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
Największą wadą mojego charakteru jest to, że próbuję za wszelką cenę być fair wobec wszystkich - poza sobą. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
9105 a6c2 500
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
wosq
Na tym polega zjawisko, które nazywamy życiem. Pragniemy zmian, ale jesteśmy uzależnieni od rutyny.
— „SKOŃCZ Z TYM SH*TEM” – GARY JOHN BISHOP
Reposted byniskowoniebieskieoczyheavencanwait

December 12 2019

wosq
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaZlaKobieta ZlaKobieta
wosq
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagofuckyourself gofuckyourself
wosq
Obecność to w tych czasach najlepsze, co można dostać od drugiego człowieka.
wosq
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
wosq
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaDaisy88 Daisy88
wosq
4005 07c9 500
Reposted fromhrafn hrafn viamarciix marciix

October 28 2018

wosq
0104 2127 500
herbatka mówi
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
wosq

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viairmelin irmelin
wosq

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viairmelin irmelin
wosq
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viairmelin irmelin
wosq
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie! ”
— Astrid Lindgren
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl