Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaawaken awaken
wosq
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!

May 08 2017

4498 c79f

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viairmelin irmelin

April 22 2017

wosq
“Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.”
— W. Broniewski

April 21 2017

wosq
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaJulaHeart JulaHeart
wosq
4009 0750 500
Reposted frombarock barock vianecropixie necropixie

April 10 2017

wosq
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaszydera szydera
wosq
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessinhead messinhead
wosq
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

April 08 2017

wosq
a tak poza tym, to wcale nie jest okej, nie jest okej, cześć.
— HuczuHucz- Gdyby nie to
Reposted fromkatalama katalama viairmelin irmelin
wosq
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty

April 02 2017

wosq
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viaaynis aynis
wosq
-Wiesz. .. Chcesz znac moje skromne zdanie? - Tak - Byloby nam ze soba dobrze - Skąd wiesz? - Po prostu, wiem
Reposted frommesoute mesoute viaaynis aynis
wosq
wosq
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaynis aynis

March 26 2017

wosq
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viathesmajl thesmajl
wosq
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutofmyhead outofmyhead
wosq

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi

March 16 2017

Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
wosq
Chcę Jej powiedzieć, że dla mnie jest najlepsza..
— Pezet - Widzę Jej obraz
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl