Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

wosq
Polska to stan umysłu.... upośledzonego... przez historię, polityków, cwaniaków i kombinatorów, Januszy biznesu i znawców  każdej dziedziny, ludzi znanych z tego, że są znani...

May 31 2018

wosq
Naucz się być z samym sobą, a będziesz umiał być z drugą osobą.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
wosq
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
wosq

Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia. 

— Douglas Coupland
wosq
0467 065d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

May 27 2018

wosq
Życzyłem ci wszystkiego co tylko najlepsze
na tym świecie 
I powiedziałem ci, kiedy mnie opuściłaś
Że nie ma czego wybaczać 
Ale zawsze myślałem, że wrócisz, powiesz mi, iż wszystko, co znalazłaś to 
Złamane serce i nieszczęście 
Trudno mi przyznać, że jestem zazdrosny 
o twoje szczęście beze mnie 
— Labrinth - Jealous
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
wosq
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
wosq
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
wosq
Przeklinać się chce - na tę odległość, na ten czas, na przypadki i decyzje.
— Inga Iwasiów
wosq
Fotografie są lekarstwem dla oczu, słowa dla duszy. 
— #41
wosq
5483 dc18 500
3666 587c 500
wosq
Rozmawiając z ludźmi nie przystępuj od razu do kwestii, w której się różnicie. Zacznij od podkreślenia – i rób to cały czas – spraw, w których się zgadzacie.
— Dale Carnegie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 24 2018

wosq
8834 af8c 500
bizarreart1
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
wosq
wosq
wosq
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialuvsick luvsick
wosq
wosq
wosq
Bywa, że trzeba przebyć daleką drogę, by wrócić do siebie
Reposted fromcichutko cichutko viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl